ANEXA – Gift Registry

Parametrii Serviciului Gift Registry:
- Atasare a functionalitatii de contul utilizatorului

Termen de executare a serviciilor
Prestatorul va realiza serviciul de Gift Registry în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data efectuarii platii si a primirii tuturor informatiilor necesare modificarii.

Tarife si Termeni de Plata
a. Pretul serviciului Gift Registry este: #price# RON/luna + TVA
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma