ANEXA – Import Initial baza de date pentru clienti si comenzi

1. Parametrii Serviciului Import Initial baza de date pentru clienti si comenzi:
Import comenzi cu tot cu istoric, in toate statusurile
Import conturi clienti cu toate informatiile legate de acestia
*Sunt necesare datele de logare in platforma actuala a magazinului pentru ca unul din programatorii nostrii sa intre in baza de date si sa exporte toate informatiile legate de conturile de clienti cu tot cu parole si comenzi.

2. Termen de executare a serviciilor
Prestatorul va realiza serviciul de Import Initial baza de date pentru clienti si comenzi în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data efectuarii platii si a primirii tuturor informatiilor necesare modificarii.

3. Tarife si Termeni de Plata
a. Pretul serviciului Import Initial baza de date pentru clienti si comenzi este: #price# EUR + TVA
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma