ANEXA – Logo Design

1. Parametrii Serviciului Logo Design:
3 variante de design pentru logo
*Se vor prezenta 3 variante diferite ale aceluiasi concept, pe baza brief-ului furnizat de beneficiar. Acesta are posibilitatea sa aleaga una din cele trei propuneri sau o combinatie intre acestea, orice modificare suplimentara se va realiza contra cost.
Brieful furnizat de prestator  trebuie completat in totalitate, cu toate informatiile necesare crearii logo-ului. Maximul de ore alocate pentru design-ul de logo este de 7 ore.

2. Termen de executare a serviciilor
Prestatorul va realiza serviciul de Logo Design în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data efectuarii platii si a primirii tuturor informatiilor necesare modificarii.

3. Tarife si Termeni de Plata
a. Pretul serviciului Logo Design este: #price# EUR + TVA
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma