ANEXA – Modul import furnizor


1. Parametrii Serviciului Modul import furnizor

•       Atasare a functionalitatii de contul utilizatorului


2. Termen de executare a serviciilor

Prestatorul va atasa serviciul Modul import furnizor de contul utilizatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data achitarii acestuia.3. Tarife si Termeni de Plata

a.     Pretul serviciului Modul import furnizor este:

#price# RON + TVA/luna

b.    Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.


Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar
SC #companyname# 
Administrator
#firstname# #lastname#
Furnizor
SC ContentSpeed SRL 
Administrator
Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma