ANEXA – Preturi ascunse pe public

1. Parametrii Serviciului Preturi ascunse pe public:
- Atasare a functionalitatii de contul utilizatorului
*Preturile nu vor fi disponibile publicului larg ci doar persoanelor care au un cont in magazin si cu trepte de acces diferite in functie de grupurile in care sunt incadrate aceste conturi.

2. Termen de executare a serviciilor
Prestatorul va atasa serviciul Preturi ascunse pe public de contul utilizatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data achitarii acestuia.

3. Tarife si Termeni de Plata
a. Pretul serviciului Preturi ascunse pe public este: #price# RON + TVA/luna
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma