ANEXA Integrare CDMS
La Contract Magazin Online Start-Up
Nr. SaaS #contractid# / #contractyear#


Intre:

S.C. ContentSpeed S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social în  Bd Pierre de Coubertin, Nr. 7, Et. 1, Ap. 2, Sector 2, Bucuresti, cod postal 21901, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3825/2003, cu codul unic de inregistrare fiscala RO15287195, cont bancar IBAN RO37 BTRL RONC RT02 6582 0701, deschis la Banca Transilvania, Suc. Delfinului, reprezentata prin dna. Doina Vilceanu in calitate de Administrator si referita in continuare ca Furnizor de Servicii sau Furnizor

Si

S.C. #companyname# S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în #city#, #county#, #streetaddress#, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr.#commerceregistry#, cu codul unic#fiscalcode#, cont bancar IBAN #bankaccount#, deschis la #bankname#, reprezentată prin dl./dna. #firstname# #lastname#, in calitate de Administrator, referita in continuare ca Beneficiar sau Client.


Setup CDMS


I.    Ce servicii oferim pentru Setup CDMS? 

-    Setarea corecta a datelor
-    Suport initial
-    Documentatie de folosire a integrarii

 * Produsul "Integrare CDMS"  este obligatoriu si trebuie achizitionat impreuna cu Setup-ul CDMSII.    Termen de executare a serviciilor:

Prestatorul va atasa serviciul Setup CDMS de contul utilizatorului în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data achitarii acestuia.

III.    Tarife si Termeni de Plata:

a. Pretul serviciului Integrare CDMS este: #price# EUR + TVA
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

                                                  

Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma