ANEXA – Suport telefonic

1. Parametrii Serviciului Suport telefonic:
Suport telefonic 2 ore/luna
*Apelurile efectuate vor fi inregistrate si monitorizate in sistemul nostru de contabilitate. La fiecare apel se va crea un ticket cu intervalul si durata apelului astfel, veti stii exact cat timp mai aveti de vorbit luna respectiva.

2. Termen de executare a serviciilor
Prestatorul va realiza serviciul de Suport telefonic pe o perioada de o luna calendaristica de la data efectuarii platii.

3. Tarife si Termeni de Plata
a. Pretul serviciului Suport telefonic este: #price# EUR + TVA/luna
b. Proforma se va emite in ziua efectuarii comenzii iar factura se va elibera in momentul efectuarii platii proformei.

Prezenta Anexa la Contract a fost intocmita in limba romana, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte.


Beneficiar

SC #companyname

Administrator

#firstname# #lastname#

Furnizor

SC ContentSpeed SRL 

Administrator

Doina Vilceanu

Incearca gratuit platforma 14 zile.

Creeaza acum un magazin online complet functional.

Incearca platforma